هواکش تهویه فن صنعتی
پروژه هاى بازسازى سیستم تهویه سالن تولیدکارخانه صنایع غذایی ویتانا
دی ۱۸, ۱۳۹۵
هواکش تهویه فن صنعتی
پروژه بازسازى سیستم تهویه اشپز خانه پالایشگاه نفت پارس
دی ۱۸, ۱۳۹۵
هواکش تهویه فن صنعتی

هواکش تهویه فن صنعتی

شرکت مکنده دمنده پارس