پروژه هاى بازسازى سیستم تهویه سالن تولیدکارخانه صنایع غذایی ویتانا

هواکش تهویه فن صنعتی
پروژه ساخت و راه اندازى سیستم تهویه اشپزخانه مجتمع هویزه سپاه
دی ۱۸, ۱۳۹۵
هواکش تهویه فن صنعتی
پروژه بازسازى سیستم تهویه وهود هاى اشپز خانه هتل اوین
دی ۱۸, ۱۳۹۵
هواکش تهویه فن صنعتی

هواکش تهویه فن صنعتی

شرکت مکنده دمنده پارس